Test - Workshop

Vår privatmottagning har en gedigen internmedicinsk bas och bredd vilket innebär att vi kan hantera flera grundläggande sjukdomar och diagnoser.

Allmänna besvär och diagnoser vi hanterar:

 • Blodtryck
 • Allergi
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Andfåddhet
 • Astma
 • KOL
 • Trötthet
 • Urinvägsinfektion
 • Övre luftvägsinfektioner
 • Astma
 • KOL
 • Halsont