Gastroskopiundersökning

  

Patientinformation gastroskopiundersökning

 

Om du medicinerar med:

  • Waran – måste du ändra din medicinering inför undersökningen. PK-INR skall ligga under 1,5 vid undersökningen. Kontakta den som normalt ordinerar din Warandos minst 1 vecka före. Aktuellt PK-INR prov tas helst samma dag som undersökningen.
  • NOAK –  Om du har antikoagulationsmedicin dvs Pradaxa, Eliquis, Xarelto, eller Lixiana kontakta oss.
  • Brilique–  sluta att ta medicinen 4 dagar innan undersökningen.
  • Clopidogrel/Grepid –   sluta att ta medicinen 7 dagar innan undersökningen.
  • Trombyl – ta inte medicinen samma dag som undersökningen.
  • Omeprazol–     Gör uppehåll 1 vecka innan undersökning.                           
  • Järntablett–      sluta att ta medicinen 7 dagar innan undersökningen

Ta med aktuell Medicinlista när ni kommer på undersökningen.

Du måste fasta minst 7 timmar innan undersökning, du får ej röka eller snusa efter kl 24 före undersökningsdagen.

Magsäcken måste vara tom och i vila. Vatten och nödvändiga mediciner kan tas framtill 2 timmar före undersökningen.

Undvik rotfrukter, grönsaker och frukt 2 dagar innan.

Vid diabetes rådgör med din behandlande läkare eller sköterska.

Du får ej äta eller dricka 1 timma efter undersökningen på grund av eventuell lokalbedövning.

Svaret på undersökningen går till läkaren som remitterade dig till oss.

Telefonnummer till Specialistklinik NM Norrköping 010-200 74 47.

Telefontider:

måndag – torsdag  08:00-09:00  samt 15:30-16:30

fredag  08:00-09:00 samt 13:00 -13:30

Med vänliga hälsningar

Specialistklinik NM

Älvgatan 12

603 36  Norrköping