Gastroskopiundersökning

  

Patientinformation gastroskopiundersökning

 

Utsättning av blodförtunnande läkemedel innan undersökningar

NOAK –              Om du har antikoagulationsmedicin dvs Pradaxa, Eliquis, Xarelto,

NOAK –              Lixiana kontakta oss

Clopidogrel       Sätt ut 7 dagar innan biopsi

Xarelto              Sätt ut 2 dagar före biopsi.

Eliquis               Utsättes 2 dagar för biopsi

Pradaxa             Utsättes minst 24 timmar.

Efient                utsättes 7 dagar innan biopsi

Brilique             Sätt ut  4 dagar innan biopsi.

Trombyl            Utsättning samma dag. Ta inte din tablett samma dag som undersökningen ska vara.

Waran               Remiss skickas från oss till ordinerande mottagning för att ta INR på patienten för terapeutiskt värde av INR inför biopsi

Järntablett–      sluta att ta medicinen 7 dagar innan undersökningen

Omeprazol–     Gör uppehåll 1 vecka innan undersökning.

Ta med aktuell Medicinlista när ni kommer på undersökningen.

  • Du måste fasta minst 7 timmar innan undersökning, du får ej röka eller snusa efter kl 24 före undersökningsdagen.
  • Magsäcken måste vara tom och i vila. Endast lite vatten med nödvändiga mediciner kan tas fram till 2 timmar före undersökningen.
  • Ät INGA Grönsaker ,frukt eller nötter 2 dagar innan undersökningen.
  • Vid diabetes rådgör med din behandlande läkare eller sköterska.
  • Du får ej äta eller dricka 1 timma efter undersökningen på grund av eventuell lokalbedövning.
  • Svaret på undersökningen går till läkaren som remitterade dig till oss.

Telefonnummer till Specialistklinik NM Norrköping 0738-418943.

Telefontider:

måndag – torsdag  08:00-09:00  samt 15:30-16:30

fredag  08:00-09:00 samt 13:00 -13:30

Med vänliga hälsningar

Specialistklinik NM

Drottninggatan 66

602 32 Norrköping