Invärtesmedicin/Allmänmedicin

Vår privata läkarmottagning har en gedigen internmedicinsk bas och bredd vilket innebär att vi kan hantera flera grundläggande sjukdomar och diagnoser.

Allmänna besvär och diagnoser vi hanterar är:

 • Blodtryck
 • Allergi
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Andfåddhet
 • Astma
 • KOL
 • Trötthet
 • Anemiutredning
 • Magbesvär
 • Urinvägsinfektion
 • Övre luftvägsinfektioner
 • Halsont
 • 24-timmars blodtrycksmätning.
 • spirometri
 • EKG
 • Öronbes