Internmedicin/Invärtesmedicin

Vår privatmottagning har en gedigen internmedicinsk bas och bredd vilket innebär att vi kan hantera flera grundläggande sjukdomar och diagnoser.

Allmänna besvär och diagnoser vi hanterar:

  • Blodtryck
  • Allergi
  • Oregelbunden hjärtrytm
  • Andfåddhet
  • Astma
  • KOL
  • Trötthet
  • Urinvägsinfektion
  • Övre luftvägsinfektioner
  • Halsont