Inför ditt mottagningsbesök

Specialistklinik NM har ett eget journalsystem och inte Landstingets journalsystem som heter Cosmic. Vi kan inte ta del av journalhandlingar från landstinget. För att underlätta besöket hos oss ber vi dig att du tar med dig följande handlingar inför ditt mottagningsbesök

  • Läkemedelslista på alla dina ordinarie läkemedel och andra preparat som du själv kan köpa utan läkarordination.
  • Ta med journalhandlingar, röntgenundersökningar och provsvar som du antingen lämnar till mottagning eller om möjligt skicka till oss innan besöket.