Inför ditt mottagningsbesök

Specialistklinik NM har ett eget journalsystem och inte Cosmics Landstinget journalsystem. Vi kan inte ta del av journalhandlingar från landstinget. För att underlätta besöket ber vi dig att med dig följande handlingar inför ditt mottagningsbesök

 • Läkemedelslista på alla dina ordinarie läkemedel och andra preparat som du själv kan köpa utan läkarordination.
 • Ta med journalhandlingar, röntgenundersökningar och provsvar som du antingen lämna till mottagning eller om möjligt skicka till oss innan besöket.

CITRAFLEET är ett läkemedel som används för att tömma tarmen så att den är helt ren vid din koloskopiundersökning.

Det är viktigt att du följer rekommendationerna så att undersökningen kan genomföras. Var nära en toalett när du förbereder dig för din undersökning.

 

Inför undersökningen

 1. Hämta ut Citrafleet på valfritt apotek. Ett elektroniskt recept har skickats till apoteket. Om du har trög mage bör du även köpa ett receptfritt medel mot förstoppning exempelvis Movicol 1-8 påsar.
 2. Om du har diagnos hjärtsvikt kontakta oss skicka vi ett annat recept för tarmrengöring.
 3. Om du tar järntabletter ska du sluta med dessa sju dagar innan undersökningen.
 4. Behandlas du med blodförtunnande eller blodproppsförebyggande läkemedel se nedan instruktion om medicinera med
 5.  NOAK-Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia – Om du har antikoagulationsmedicin Pradaxa (dabigatranetexilat), Xarelto (rivaroxaban) Eliquis (apixaban) och Lixiana (edoxaban) kontakta oss.
 6. Brilique.
 7. Clopidogrel -sluta att ta medicinen 7 dagar innan undersökningen.
 8. Waran- måste du ändra din medicinering inför undersökningen. PK-INR skall ligga under 1,4 vid undersökningen. Kontakta den som ordinerar din Warandos minst 1 vecka före. Aktuell PK-INR prov tas helst samma dag som undersökningen.
 9. Trombyl- ta inten medicinen samma dag som undersökningen.
 10. Vid diabbetes rådgör med din behandlande läkare eller diabetessköterska. Diskutera med din läkare angående laxering och insulinjustering. Kontrollera ditt blodsockervärde noggrant under förberedelserna.
 11. Kvinnor i fertil ålder. Kan du vara gravid? Ta kontakt med oss.

Om du har trög mage och lätt att bli förstoppad

Köp ett receptfritt medel mot förstoppning på apoteket och använd under 3-5 dagar innan undersökningen. Vi rekommenderar Movicol – en påse två gånger per dag.

Om du har tid för koloskopi på förmiddagen (före kl. 13:00)

Hela laxeringsprocessen genomförs dagen innan undersökningen.

 1. 07:00: Ät en lätt frukost. Därefter ska du inte äta någon mer fast föda förrän efter undersökningen, men du får dricka fritt med klara vätskor. Det är bra att dricka mycket! Exempel på klar vätska: läsk, saft, juice utan fruktkött, buljong, sportdryck samt kaffe eller te utan mjölk.
 2. 09:00: Påbörja laxeringen. Drick först minst ett stort glas klar vätska. Blanda sedan en påse Citrafleet med ett stort glas vatten. Drick blandningen, drick därefter ett stort glas vatten. Fortsätt att dricka klar vätska, minst 2-3 liter.
 3. 17:00-19:00: Upprepa proceduren enligt punkt nr 2. Fortsätt att dricka klar vätska fram till undersökningen.

Om du har tid på eftermiddagen (efter kl. 13:00)

Du påbörjar laxeringsprocessen dagen innan undersökningen.

 1. 07:00-13:00: Ät en lätt frukost och en lätt lunch. Därefter får du inte äta någon mer fast föda förrän efter undersökningen, men du får dricka fritt med klara vätskor. Det är bra att dricka mycket! Exempel på klar vätska: läsk, saft, juice utan fruktkött, buljong, sportdryck samt kaffe eller te utan mjölk.
 2. 15:00-17:00: Påbörja laxeringen. Drick först minst ett stort glas klar vätska. Blanda sedan en påse Citrafleet med ett stort glas vatten. Drick blandningen, drick därefter ett stort glas vatten. Fortsätt att dricka klar vätska, minst 2-3 liter.
 3. På undersökningsdagen, kl. 06:00-07:00: Upprepa proceduren enligt punkt nr 2. Fortsätt att dricka klar vätska fram till undersökningen.