Hälsoundersökning

Specialistklinik NM kan du nu också göra en stor hälsokontroll.

För att boka in en hälsokontroll så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 010-2007447
info@specialistkliniknm.se

På ditt första besök träffar du en sjuksköterska eller en undersköterska. Blodprover tas hos vår samarbetspartner Synlab. Därefter bokas tid för genomgång av provsvar med läkaren. 

Prover som ingår

Blodprover:

 1. Blodstatus dvs
 • Röda och vita blodkroppar
 • Blodplättar
 • Snabbsänka mm
 1. Levervärde
 • ALAT
 • ALP
 1. Njurvärde
 2. Urinsyra
 3. Kapillärt blodsocker
 4. Blodfetter
 5. Vitamin B12 person över 40 år
 6. TSH sköldkörtelprov person över 40 år tas mot pristillägg
 7. PSA (Prostata specifikt antigen) hos män tas mot pristillägg
 8. HbA1c långtidsocker vid BMI över 30
 9. BMI
 10. PEF (lungkapacitet)
 11. Blodtryck
 12. EKG

Vid andra besöket träffar du läkare för:

 • Genomgång av samtliga prover och undersökningar
 • Bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Kroppsundersökning
 • Kost- och motionsråd
 • Sammanfattning och bedömning

Pris: 2400 kr

Tillägg för PSA: 200 kr

Tillägg för TSH:200kr