Hälsoundersökning

Specialistklinik NM kan du nu också göra en stor hälsokontroll.

För att boka in en hälsokontroll på vår läkarmottagning kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 0738-418943
info@specialistkliniknm.se

På ditt första besök träffar du en sjuksköterska eller en undersköterska. Blodprover tas hos vår samarbetspartner Synlab. Därefter bokas tid för genomgång av provsvar med läkaren. 

Om du har en sjukvårdsförsäkring så kan du även boka din hälsokontroll via dem då vi har samarbetsavtal med olika försäkringsbolag. 

Prover som ingår

Blodprover:

 1. Blodstatus dvs
 • Röda och vita blodkroppar
 • Blodplättar
 • Snabbsänka mm
 1. Levervärde
 • ALAT
 • ALP
 1. Njurvärde
 2. Urinsyra
 3. Kapillärt blodsocker
 4. Blodfetter
 5. Vitamin B12 
 6. TSH sköldkörtelprov  tas mot pristillägg
 7. PSA (Prostata specifikt antigen) hos män tas mot pristillägg
 8. HbA1c långtidsocker 
 9. PEF (lungkapacitet)
 10. Blodtryck
 11. EKG

Vid andra besöket träffar du läkare för:

 • Genomgång av samtliga prover och undersökningar
 • Bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Kroppsundersökning
 • Kost- och motionsråd
 • Sammanfattning och bedömning

Pris: 2400 kr

Tillägg för PSA: 200 kr

Tillägg för TSH:200kr

Tillägg för f-Hb 200 kr x 2

Tillägg för urinsticka 159 kr

Tillägg för f-kalprotektin 465 kr