Endoskopi/Undersökning tarm med kamera

Vi erbjuder egen endoskopiverksamhet med beredskap för såväl: