Endoskopi/Undersökning tarm med kamera

Vi erbjuder egen endoskopiverksamhet med beredskap för såväl gastroskopi , sigmoideoskopi, koloskopi, rektoskopi, proktoskopi och screening för tidig upptäckt av tjock och ändtarmscancer.